Nachtegaallaan 19
2566JK Den Haag
Logopedie 070-3643794

Broddelen

Bij broddelen treden er veel herhalingen op in de spraak. Er zijn echter nog meer symptomen: een slordige articulatie, een snelle of heel trage uitspraak, herhalingen van woorden en zinsdelen zonder dat de spreker het in de gaten heeft, het veelvuldig gebruik van stopwoorden, een monotone stem, verkeerd gebruik van klemtonen.Bij het vertellen van een verhaal springt de broddelaar van de hak op de tak, de goede volgorde bij de gebeurtenissen ontbreekt. In tegenstelling tot een stotteraar heeft een broddelaar geen last van spreekangst.

De doelen voor broddelen zijn:

 

  • vloeiend(er) spreken
  • een goed spreektempo
  • een duidelijke articulatie
  • een goed gebruik van pauzes tussen zinsdelen
  • een goede zinsmelodie
  • correct gebruik van de klemtonen
  • een goede opbouw bij het vertellen van een verhaal

Voor verdere bijzonderheden: www.nvlf.nl

« Terug naar vorige pagina

?>